Aksjon Lærebedrift

Tirsdag 23. oktober går Aksjon lærebedrift ut på gater og streder i de 3 byregionene i Buskerud for å spre informasjon om lærlingeaksjonen. Aksjon lærebedrift er et samarbeidsprosjekt mellom LO og NHO, og har som hovedmål å bidra til 10 % økning av antallet...
Vellykket Ringerikskonferanse!

Vellykket Ringerikskonferanse!

Tirsdag 16.oktober deltok HallingExpo på Ringerikskonferansen 2012 – en årlig næringslivskonferanse arrangert av Ringerike Næringsforening (RNF). Tema denne gang var «Rigget for vekst…?» – et meget interessant og tidsriktig tema, ikke bare for Ringeriksregionen....

HallingExpo deltar på Ringerikskonferansen

Tirsdag 16.oktober deltar HallingExpo på Ringerikskonferansen 2012. Konferansen arrangeres av Ringerike Næringsforening, og årets tema er “Rigget for vekst?” – et tema som er høyaktuelt med de store utfordringer som regionen står overfor. På...

Vinn Hallingdal AS som Miljøfyrtårn!

Vår medlemsbedrift, Vinn Hallingdal ble tirsdag kveld tildelt miljøsertifikatet Miljøfyrtårn på kommunestyremøtet i Gol. Vi gratulerer med sertifikatet, og vil samtidig berømme Vinn Hallingdal for å være en moderne og fremtidsrettet virksomhet, og et eksempel til...