HallingExpo ønsker et nytt medlem velkommen!

HallingExpo ønsker et nytt medlem velkommen!

Hallingkraft er et handelsselskap som selger strøm, produkter og tjenester knyttet til dette, til sluttkunder over hele landet. Selskapet holder til på Ål. Vi vil komme med en nærmere presentasjon av vårt nye medlem rett over påske.

Ny Stortingsmelding om kommunal- og regionalpolitikken lagt frem

 ” Vi skal ta hele Norge i bruk”, sier Liv Signe Navarsete. Hun poengterer også viktigheten av å bedre samspill mellom de mindre byene og distriktsregionene rundt, ved blant annet økt satsing på kompetanse og nettverksbygging mellom byene og regionene. Hør...

Årsmøte i HallingExpo arrangeres 19.april!

Årsmøte i HallingExpo avholdes kl.10.00, fredag 19.april på Solstad Hotell, Gol. Dette er rett i etterkant av vårens siste Vannhull, og vi håper at mange vil nytte anledningen til å få med seg begge deler. Nærmere innkalling sendes ut senere.