Novema med Arbeidsmiljøprisen 2013!

HallingExpo gratulerer vår medlemsbedrift, Novema Aggregater på Flå, med Arbeidsmiljøprisen for 2013! Novema har i en årrekke hatt høy fokus på et godt arbeidsmiljø og trivsel blant de ansatte, og dette har båret frukter. HAVA BHT har vært en viktig samarbeidspartner...

HallingExpo i referansegruppe til ny regional næringsplan

HallingExpo er invitert til å delta i referansegruppen for planarbeidet med regional næringsplan for Buskerud, i regi av Buskerud fylkeskommune. Referansegruppen består av representanter for næringslivet, organisasjoner, offentlig forvaltning og virkemiddelaktører i...