Ma Entreprenør AS nytt medlem i HallingExpo

Vi er svært glade for å kunne ønske bygg entreprenør bedriften MA Entreprenør på Nesbyen velkommen som medlem i næringsforeningen! Selskapet er en godt synlig aktør i bransjen i hele Hallingdal, og står for prosjektering og bygging av både eneboliger, fritidsboliger...

Vannhull presenterte ny profil for Hallingdal

Fredag 4. april ble vårens siste Vannhull frokost arrangert på Solstad hotell. Dagens tema var “Merkevaren Hallingdal – merverdi for din bedrift”. De oppmøtte denne fredags morgenen fikk en grundig gjennomgang av det arbeidet som er gjort for å komme...

Mulighetsstudie for Hallingdal

Som en del av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud ble det på halvdagsseminar på Pers hotel 4. februar fremlagt en rapport utarbeidet av Menon Business Economics – “Mulighetsstudie i Buskerud-vekst og...