Vannhull frokost med næringsfond på agendaen!

Fredag  19. september var det duket for høstens første Vannhull frokost. Dagens foredragsholdere Jan Erik Dietrichson fra stiftelsen «Kimen til vekst», og Anne Kristin Medhus fra «Pulsslaget» holdt spennende foredrag om hvordan stiftelsen kan bidra til at flere...

Det Store Pulsslaget i Hallingdal!

HallingExpo står som medarrangør i Det Store Pulsslaget i Hallingdal som nå dras igang den 15. september. Bakgrunnen for dette er de muligheter som denne uhøytidelige konkurransen gir bedriftene til å profilere seg på en arena hvor andre bedrifter og lag deltar. Målet...

Hallingplast AS vinner av årets næringspris!

Hallingdalskonferansen 2014, som ble arrangert onsdag 3. september, delte i år ut en næringspris for første gang. Årets vinner ble Hallingplast AS og daglig leder, Steinar Tragethon ble overrakt prisen av Lars Riise, styreleder i HallingExpo. Mer om delingen...