Årets program for Hallingdalskonferansen

Årets konferanse har fått navnet “I forkant! – ja me får no sjå…”. En litt humoristisk tittel som skal indikere at Hallingen, om man skal generalisere, er mer bakoverlent enn innovativ og framoverlent –  men det står ikke på viljen! Målet...