Hva gjør vi?

HallingExpo  har som vedtektsfestet formål å stimulere til samarbeid, profilering og innovasjonsaktiviteter for sin medlemmer. Dette skal vi gjøre gjennom rekruttering, profilering, kompetanseutvikling og nettverksbygging. 

Sammen står vi sterkere!

Vårt mål er å bidra til at Hallingdal er en attraktiv region for utvikling av næring, økt verdiskapning rundt lokalt næringsliv og styrket dialog. Vi skal lede Hallingdal inn i fremtiden…Dette gjør vi gjennom å være en frittstående og selvstendig interesseorganisasjon for næringslivet i alle kommunene i Hallingdal.

HallingExpo arrangerer samlinger, kurs, frokostmøter og bedriftsbesøk, som har som fellesnevner å øke kompetansen og nettverket til medlemsbedriftene. Vi ønsker å styrke de arbeidsplassene som finnes, samt å skape rom for nye. Hallingdal er en region i kraftig vekst, og sammen med våre samarbeidspartnere er vi en aktiv medspiller i utviklingen av bedre rammebetingelser, økt kompetanse og faglige oppdateringer.

 

Hvorfor bli medlem?

Medlemsskap i HallingExpo gir deg tilgang til de viktigste arenaene der næringslivet i Hallingdal møtes. Gjennom HallingExpo får du muligheten til å bli bedre kjent med lokalt næringsliv, og til å fremme dine interesser sammen med andre bedrifter.

Du blir invitert til spennende og lærerike arrangement, der regions-aktuelle tema settes på dagsordenen. Temaer som skaper vekst, innovasjon og en fremtid for Hallingdal. Vi vil gjerne ha dine innspill til arbeidsområder og prosjekter som kan bidra til utvikling for næringslivet, og Hallingdal som region.

Medlemsskap gir deg blant annet:

  • Tilgang til kurs, seminarer, konferanser og andre arrangement. Gratis eller til rabattert pris.
  • En felles front for påvirkning av regionale rammebetingelser
  • En møteplass for nettverksbygging
  • Aktiv næringspolitisk påvirkning.
  • Bistand  til å løse felles utfordringer i regionen
  • Rekruttering og kompetanseheving, både gjennom prosjekter og enkelttiltak
  • Profilering gjennom HallingExpo sine kanaler
1 - 5 ansatte

Kr 2000,- pr år

6 - 11 ansatte

Kr 7000,- pr år

12 - 19 ansatte

Kr 12000,- pr år

20 + ansatte

Kr 15000,- pr år

Påmelding

Fyll i skjemaet under, og send inn. Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål, eller ønsker mer informasjon.

Velkommen til vårt nettverk!

3 + 2 =

Ta kontakt med daglig leder Pål Rørby om du dere har spørsmål om HallingExpo.

Telefon: 916 38 675

E-post: paal@hallingexpo.no

Våre medlemmer

Hallingdal Skogeigarlag