Da er det klart for oppsummeringer fra årets konferanse. Tilbakemeldingene så langt er svært positive! Nå er det tid for arrangørgruppa å samle trådene og evaluere. Som et ledd i dette, vil vi om kort tid sende ut et tilbakemeldingsskjema til de som deltok, for å ta med oss dette inn i planleggingsarbeidet til neste års konferanse. Vi håper mange melder tilbake, både positivt og negativt!