HallingExpo står som medarrangør i Det Store Pulsslaget i Hallingdal som nå dras igang den 15. september. Bakgrunnen for dette er de muligheter som denne uhøytidelige konkurransen gir bedriftene til å profilere seg på en arena hvor andre bedrifter og lag deltar.

Målet er at bedriftene i Hallingdal skal bli klar over hverandre, bli enda bedre kjent og skape grobunn for mer lokalt samarbeid!

Det store Pulsslaget 2014Web-portalen hvor deltakerne i Det Store Pulsslaget registrerer sin aktivitet vil gi deltakende bedrifter mulighet til å legge inn sine logoer med link til hjemmeside, deltakerbedriftene vil profileres på ulike måter med både bilder og reportasjer, og man får tilgang til ulike typer informasjon og faglig innhold. Hele tiden vil man kunne følge med hvordan laget ligger an i forhold til konkurrerende lag, og på den måten vil bedriftene også bli kjent med hverandre. Vi skal ta opp kampen med Valdres og Gudbrandsdalen som allerede har kjørt én sesong, og som nå starter opp igjen 15. september.

Det er også et faktum at egenmeldingsdager koster bedriftene i Hallingdal hele 33 millioner årlig (statistikk fra SSB i 2013), og én egenmeldingsdag koster bedriften 4000 kroner! I tillegg til friskere ansatte og et lavere sykefravær, vil en slik konkurranse være et positivt sosialt tiltak. Her jobber alle sammen mot et felles mål – og all aktivitet teller – vedhogging eller jogging!

Konkurransen drives av Det store Pulsslaget, som eies av Valdres Event AS og Rai Rai Entertainment AS (også kjent som bandet D.D.E). HallingExpos rolle er å være en døråpner og motivator for å få med våre medlemsbedrifter og dermed også profilere disse på en ny og annerledes måte.

Så vår oppfordringer er enkelt og greit – MELD DERE PÅ IDAG!