“Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling” er i disse dager ute på høring. Prosessen har gått over to år, og planen skiller seg ut fra tidligere ved at den i mye større grad har involvert næringslivet og andre aktører gjennom hele prosessen. HallingExpo har deltatt underveis og formidlet de innspill som er kommet fra våre medlemmer.

Prosessen har vært svært nyttig for næringsforening også i den forstand at vi har knyttet et større nettverk og vi har fått kunnskap og kontakter som vil være nyttige for den jobben vi skal gjøre for våre medlemmer. Kronikk om den nye planen fra prosjektleder Sissel Kleven, og leder i styringsgruppa Hans-Petter Tonum kan du lese her.