Et oppstartsseminar ble holdt på Næringstunet, onsdag 10.desember 2014. Kommunens nærings- og samfunnsutvikler, Ann Opheim Jørgensen, kunne notere meget bra deltakelse ved drøye 60 oppmøtte! Disse fikk gode innspill og idéer fra en gjennomgang av det næringsplanarbeidet som Ål kommune ved Are Fosse har gjennomført. Og Michael Fuller-Gee fra Arendal kommune holdt et inspirerende foredrag om de har erfaringer han har fra stedsutvikling og næringsplanarbeid gjennom mange år. Det kom også mange gode innspill under cafédialogen som ble gjennomført på slutten av kvelden.

Her kan du se hvilke innspill som kom frem og holde deg oppdatert rundt fremdriften på næringsplanarbeidet i Nes kommune

Næringsplanarbeidet går nå sin gang, og de som registrerte seg på seminaret vil holdes oppdatert underveis. Ønsker du å registrere deg for informasjon og deltakelse i den videre prosessen, ta kontakt med Ann Opheim Jørgensen på e-post: Ann-Opheim.Jorgensen@nes-bu.kommune.no eller per telefon 32 06 83 03.