Om oss

HallingExpo er et frittstående forum med styre som utøvende organ.

HallingExpo er organisert som en forening med eget styre. Daglig leder er Pål Rørby. 

I den utstrekning det er behov kan det oppnevnes egne ressursgrupper. Styret inviterer ressursgrupper etter behov.

Sammen står vi sterkere!

Styret – fra venstre

Audun Grynning, Hallingdal Kraftnett
Øystein Grøgård, Ålhytta
Torill Berdal, E-CO
Anne – Grethe Fremgaard, Fretex
Vera Magnussen, Sparebank1
Lars Riise, Hallingplast (leiar)

 

Historien bak

I 1986 ble stiftelsen Hallingexpo etablert – en organisasjon som nettopp hadde som formål å profilere lokale produkter og tjenester, bidra til nettverksbygging og kompetansehevende tilbud. Grunnet manglende økonomi strandet driften på begynnelsen av 1990.

Industrien i Hallingdal har siden våren 2005 gjennomført et nettverksprosjekt kalt ”Industriløftet Hallingdal”. Med såkalt ”kompensasjonsmidler for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift” har de største industribedriftene reinvestert tid og penger i ulike nettverk.

Hovedformålet har vært å profilere industrien som viktig næring, samt etablere møteplasser som innbyr til kunnskap – og erfaringsoverføring. En ønsket merverdi har vært å initiere felles utviklingsprosjekt tilknyttet industridesign, nyskapning, og rekruttering bare for å nevne noe. I tett samarbeid med Hallingdal Næringshage ble det gjennomført en rekke fagmøter ute i bedriftene med interessante program, og foredragsholdere. Nettverket har også initiert egne utviklingsprosjekter, for eksempel prosjektet «Industri og rekruttering i Hallingdal», et prosjekt som fortsatt pågår.

Nettverksprosjektet «Industriløftet Hallingdal» ble avsluttet våren 2007. Som en oppfølging av dette prosjektet tok sentrale bedrifter initiativ til å blåse liv igjen i næringsforumet HallingExpo.

Siden den gang har HallingExpo utviklet seg til å bli en næringsforening for et bredt næringsliv i hele regionen, og er involvert i ulike prosjekter som Hallingdalskonferansen, Yrkesmessa , Vannhull Hallingdal, arbeidet med regional plan for verdiskaping og næringsutvikling, ulike rekrutterings prosjekter, samt at vi aktivt deltar i nærings arbeidet i hele regionen

Mer informasjon

Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål, eller ønsker mer informasjon.

Fyll i skjemaet under, og send inn, eller ring for en hyggelig prat.

5 + 2 =

Ta kontakt med daglig leder Pål Rørby om du har spørsmål om HallingExpo.

Adresse: PB 17, 3561 Hemsedal

Telefon: 916 38 675

E-post: paal@hallingexpo.no

Våre medlemmer