Årets konferanse har fått navnet “I forkant! – ja me får no sjå…”. En litt humoristisk tittel som skal indikere at Hallingen, om man skal generalisere, er mer bakoverlent enn innovativ og framoverlent –  men det står ikke på viljen! Målet er at årets konferanse skal så spiren til endringer på dette!

Konferansen finner sted på Pers hotel, torsdag 24. september. Les mer og innhold og påmelding her!