HallingExpo står bak egne prosjekter, og er aktiv medspiller i en rekke andre.

 

 

Hallingtreff

Hallingtreff Målet med Hallingtreff er å etablere kontakt med potensielle tilflyttere fra Oslo og Bergen og gjøre terskelen for å flytte til Hallingdal lavere. Gjennom ulike tiltak i tiden fremover skal vi tiltrekke oss unge mennesker som vil bo og jobbe i regionen....

read more

Innovasjonsløft

Innovasjonsløft Hallingdal Dette er et prosjekt basert på modellen brukt i Ringeriksregionen. Hva om vi starter med fremtiden, og skaper den selv? Hovedmålet med Innovasjonsløft Hallingdal er å gi næringslivet et kompetanseløft innen innovasjon og vekst, øke...

read more

Vannhull

Vannhull Hallingdal Vannhull har som mål å stimulere til nettverksbygging på tvers av bedrifter, miljøer og organisasjoner. Aktuelle tema av regional interesse settes på dagsorden.   I samarbeid med Regionrådet i Hallingdal, NITO, BDO, NHO Buskerud, Sparebank 1...

read more

Yrkesmessa

Yrkesmessa Hallingdal Yrkesmessa er et samarbeidsprosjekt mellom Regionrådet i Hallingdal og HallingExpo. Messa arrangeres annethvert år på Storefjell Resort Hotel, Golsfjellet. Målet er å gi elver og lærere innblikk i hvilke yrkesmuligheter som finnes i Hallingdal....

read more