Torsdag 1.november deltok HallingExpo på BDO’s styreseminar «Styrets oppgaver og ansvar» på Pers Hotel på Gol.

Kravene til styret og dets medlemmer blir stadig sterkere og mer kompliserte. Styremedlemmer stilles stadig oftere i personlig ansvar for beslutninger tatt i fellesskap, og fallgrubene er mange.

I lys av den meget nyttige informasjon og erfaringer som styreleder i BDO og statsautorisert revisor, Kjetil Rivelsrud, delte med oss denne dagen, er det derfor naturlig å trekke inn NHOs nye veileder for styrer og styrets samfunnsansvar.

Vi vil anbefale å ta en nærmere titt på den nye veilederen som NHOs utvalg for etikk- og samfunnsansvar har utarbeidet. Den ligger nå tilgjengelig på nett, og du kan også lese mer om samfunnsansvar i et eget bilag til Dagens Næringsliv som du finner her