IMG_5850

Jan Erik Dietrichson, daglig leder i Kimen til vekst

Fredag  19. september var det duket for høstens første Vannhull frokost.

Dagens foredragsholdere Jan Erik Dietrichson fra stiftelsen «Kimen til vekst», og Anne Kristin Medhus fra «Pulsslaget» holdt spennende foredrag om hvordan stiftelsen kan bidra til at flere gründervirksomheter og prosjekter lykkes i Hallingdal!

IMG_5847

Deltakere på Vannhull frokost, 19. september 2014

Kimen til vekst er en stiftelse opprettet av Sparebank 1 Hallingdal Valdres med det formål å stimulere til økt verdiskaping og vekst i næringslivet i Hallingdal og Valdres. Stiftelsen går inn i virksomheter i en fase da mange sliter med å få tak i risikokapital – etter at et produkt er lansert og markedet er klart for produktet. En fase da mange mangler nødvendig kapital til å løfte virksomheten ett skritt videre. For å bli vurdert må virksomheten innfri visse kriterier som stiftelsen har satt, og man må presentere sin idé for styret i stiftelsen sammen med en rekke andre grunnleggende ting som forretningsplan og lignende. Stiftelsen har i dag mulighet til å hjelpe enda flere, og ønsker å komme i kontakt med potensielle bedrifter. Mer om Kimen til vekst.

Kimen til vekst går inn med en eierandel i selskaper med mellom 10 og 35% – i størrelsesorden 0,5-1,5 millioner i en startfase, og man kan gå inn i ett enkeltselskap med inntil 4 millioner kroner totalt. En av forutsetningene for at stiftelsen skal gå inn er at produktet eller tjenesten må kunne betjene et genuint behov hos kunden, samt at produktet/tjenesten må kunne implementeres uten store endringer i kundens omgivelser eller bruksområder. Stiftelsen går også gjerne inn i co-investeringer sammen med andre aktører, som for eksempel Gjensidige stiftelsen. Gjerne ved siden av at man får støtte fra Innovasjon Norge.

Det stilles ikke krav til at kunden er eller vil bli kunde i Sparebank 1 Hallingdal Valdres, på tross av at banken har en styreplass i Kimen til vekst.

Stiftelsen går inn i virksomheter med risikokapital med et mål om å tjene penger på sikt, og all fortjeneste av investeringene føres tilbake inn i stiftelsen for å sikre ytterligere muligheter for å støtte opp om nye idéer og virksomheter med utviklingspotensialet.

IMG_5859Gründerbedriften «Pulsslaget» i Valdres er ett av Kimen til vekst sine investeringsprosjekter som i disse dager også er på «frierferd» her i Hallingdal med aktivitetskonkurransen «Det Store Pulsslaget». Selskapet  ble startet i 2011, og etter en noe «røff ferd» som mange gründervirksomheter  erfarer, lanserte de sitt første produkt i 2012. Deretter ble det enda «røffere farvann» før de høsten 2013 lanserte aktivitetskonkurransen for bedrifter og kommuner «Det Store Pulsslaget». Idéen har hele tiden vært å kunne tilby et lavterskel aktivitetstilbud som favner alle – og sofasliterne.

IMG_5860I denne aktivitetskonkurransen registrerer deltakerne tiden de er i aktivitet med ett eller annet som gir puls i en egen portal på internett. Portalen viser hele tiden gjennomsnittet som er registrert på hvert lag, og resultatene vises online for alle som deltar. Målet er å få flest mulig med, skape et sosialt felleskap på arbeidsplassen, bedre helse for den enkelte, og dermed også redusert sykefravær. Med på laget har de fått bandet D.D.E. som frontfigurer og medeiere i selskapet, samt Kimen til vekst, som også har en styreplass .Forrige sesong var hele 400 deltakere aktive i konkurransen fordelt over nesten 50 lag i Valdres og Gudbrandsdalen. Målet i år er å få med mange hallinglag, som kan opp kampen med nabodalførene i konkurransen om å være «Norges sprekeste region».

Anne Kristin Medhus understreket hvor viktig det har vært for Pulsslaget som gründerbedrift å ha tilgang på kompetanse og et kontaktnett i en fase hvor man gjerne vil rekke over alt. Et kompetent styre som pusher virksomheten videre, bidrar til å holde fokus på kjernevirksomhet, og sikrer at man ikke sliter seg ut ved å skulle «løpe etter alle ballene» samtidig. Her har Kimen til vekst vist seg å være en uvurderlig partner.

IMG_5854

Daglig leder i Bad Norwegian, Marius T. Kristiansen

Under fredagens Vannhull var også en annen av bedriftene som Kimen til vekst har gått inn i tilstede – «Bad Norwegian» ved daglig leder Marius T. Kristiansen fra Gol. Kristiansen presenterte Bad Norwegian helt på sparket, og ga forsamlingen et spennende innblikk i en stadig voksende bransje – hudpleieprodukter for menn. Bad Norwegian startet også opp for kun tre år siden, og de ler ikke i tvil om at Kimen til vekst har vært en døråpner og har bidratt til at utviklingen av selskapet har gått raskere enn om de skulle ha gått ut på markedet for å skaffe kapital hos private aktører.

Marius understreket også hvor viktig det har vært å ha med Kimen til vekst på laget, som et «kvalitetsstempel» i prosesser med Innovasjon Norge og andre, og som døråpnere og rådgivere når man skal ekspandere ytterligere i nye markeder. Bad Norwegian er i ferd med å lanseres også internasjonalt, noe som krever både kapital, kunnskap og tyngde også på styresiden. Han understreket også at det i en slik fase vil være sunt for gründere å slippe litt taket og la ekstern kompetanse komme til i i styrerommet i større grad enn i en tidligere fase.

Mer om Bad Norwegian og Pulsslaget.

Ønsker du å melde på lag til Det Store Pulsslaget i Hallingdal?Ta kontakt med Anne Kristin Medhus på telefon 913 49 226, eller e-post anne.kristin@pulsslaget.no idag!