Vannhull Hallingdal

Vannhull har som mål å stimulere til nettverksbygging på tvers av bedrifter, miljøer og organisasjoner.

Aktuelle tema av regional interesse settes på dagsorden.

 

I samarbeid med Regionrådet i Hallingdal, NITO, BDO, NHO Buskerud, Sparebank 1 og Nes Prestegjelds Sparebank arrangeres «Vannhull Hallingdal» fire ganger i året. Prosjektet startet i 2010. Målet er å skape et møtested for regionens næringsliv, et sted for å utveksle erfaringer, skape nettverk, få ny inspirasjon og ikke minst skape engasjement. HallingExpo har sekretariatsfunksjonen i styringsgruppa for Vannhull Hallingdal, og deltar også i den praktiske gjennomføringen av arrangementet. Har du ønsker til tema eller presentasjoner på neste møte – ta kontakt.

Vil du være med?

Vannhull Hallingdal er forbeholt medlemmer av HallingExpo. Invitasjon til neste møte blir sendt ut i god tid, samt publisert på våre nettsider og facebook. Møtet arrangeres i regionen, og har ofte vært på Solstad Hotell, Gol. Kaffe, te og noko attåt er et godt utgangspunkt for mingling før og etter møtet, så sett av litt ekstra tid. Ønsker du som medlem å holde foredrag, innlegg eller presentere et prosjekt på et av våre møter, ta kontakt med daglig leder Pål Rørby.

Neste vannhull blir arrangert i Desember 2016

Arrangører

Påmelding

Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål, eller ønsker mer informasjon.

Fyll i skjemaet under, og send inn.

Vannhull - kontakt

5 + 8 =

Ta kontakt med daglig leder Pål Rørby om du har spørsmål om HallingExpo.

Telefon: 916 38 675

E-post: paal@hallingexpo.no